Nyheder

COVID-19: Aftale om arbejdsfordeling

Publiceret
15 Mar 2020
Regeringen har som en del af de hjælpepakker, der er hastevedtaget fredag den 13. marts og hen over weekenden, vedtaget en ændring af den såkaldte arbejdsfordelingsordning, så det er muligt for danske virksomheder at iværksætte en aftale med de ansatte om arbejdsfordeling straks efter, at aftalen er anmeldt til jobcentret.

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt midlertidigt at nedsætte arbejdstiden og lønnen i en periode, uden at de berørte medarbejdere skal opsiges, ligesom de kan få (delvis) kompensation for løntabet i form af supplerende dagpenge fra deres a-kasse.

Under en arbejdsfordeling er det muligt for de medarbejdere, som er medlem af en a-kasse, at få supplerende dagpenge i de perioder, hvor medarbejderen ikke skal arbejde som sædvanligt pga. den indgåede aftale om nedsat arbejdstid ved arbejdsfordeling.

Arbejdsfordelingen kan som udgangspunkt vare op til 13 uger. Skal den vare længere end 13 uger, skal den også indsendes til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til godkendelse senest 4 uger inden udløbet af de første 13 uger.

Vi har kort beskrevet nedenfor, hvordan parterne på en arbejdsplads indgår en aftale om arbejdsfordeling - både hvis virksomheden ikke har en overenskomst for det pågældende arbejde, og hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv overenskomst. 

Stepplan for aftale om arbejdsfordeling

Hvis en virksomhed vil igangsætte arbejdsfordeling skal det aftales med de berørte medarbejdere kollektivt eller som en lokal aftalte til den for virksomheden gældende overenskomst.

Virksomheder uden kollektiv overenskomst eller hvor overenskomsten ikke giver mulighed for arbejdsfordeling

 1. Virksomheden skal indgå en lokal kollektiv aftale med samtlige medarbejdere i hele virksomheden eller i virksomhedens forskellige afdelinger / virksomhedens produktionsenheder, som skal være omfattet af arbejdsfordeling. Hvis én medarbejder ikke vil acceptere lokalaftalen, kan aftalen ikke blive indgået.
   
 2. Virksomheden kan ikke selv bestemme rammerne for arbejdsfordelingen, men kan beslutte, at arbejdsfordelingen bliver fastsat inden for én af følgende rammer:
 • arbejdstiden bliver nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge
 • arbejdstiden tilrettelægges med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt op af en 1 uges ledighed
 • arbejdstiden tilrettelægges med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
 • arbejdstiden tilrettelægges med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed

Tilrettelæggelsen af arbejdsfordelingen kan ændres af virksomheden, når en periode med en bestemt arbejdsfordeling er afsluttet.

Der skal gælde ens vilkår for de medarbejdere, der er omfattet af aftalen.

 1. Medarbejderne bekræfter lokalaftalen ved at underskrive aftalen enkeltvis. Er det vanskeligt at indhente samtlige medarbejderes underskrift, kan godkendelse ske ved at lokalaftalen sendes til medarbejderne på e-mail, hvorefter medarbejderne tilkendegiver på e-mail til samme e-mailadresse eller ved SMS eller anden skriftlig bekræftelse, at lokalaftalen er accepteret. 

 

 1. Når lokalaftalen er accepteret af alle medarbejdere, skal aftalen indsendes til jobcentret sammen med følgende dokumenter:
 2. Arbejdsgiver kan straks efter indsendelsen af ansøgningen til jobcentret iværksætte arbejdsfordelingen.

Virksomheder med kollektiv overenskomst

 1. Vurder hvilken type arbejdsfordeling, der passer bedst til virksomhedens nuværende drift ud fra de muligheder overenskomsten giver.
   
 2. Udarbejd lokalaftale om arbejdsfordelingen.
   
 3. Indgå lokalaftalen med virksomhedens tillidsrepræsentant, fagforeningens lokalafdeling eller samtlige medarbejdere.

Trin 4 og 5 er samme som for ovenfor.

Når aftalen er indgået på virksomheder med overenskomst, gælder den for alle, som er ansat i henhold til den pågældende overenskomst eller i den afdeling eller produktionsenhed, som aftalen omfatter. De enkelte ansatte kan således ikke vælge, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej.

Nægtelse af at acceptere en aftale om arbejdsfordeling

Uden for det overenskomstdækkede område skal alle medarbejdere i virksomheden eller den afdeling i virksomheden, der skal være omfattet af aftalen om arbejdsfordeling, godkende aftalen.

Hvis blot én medarbejder nægter at godkende den, kan aftalen ikke blive iværksat. Hvis arbejdsfordelingen er et led i at redde virksomhedens økonomiske fundament, vil det efter vores vurdering være sagligt at afskedige en medarbejder, der nægter at godkende aftalen og deltage i arbejdsfordelingen – eller alternativt midlertidigt at hjemsende vedkommende med ret til løn.

Da arbejdsfordelingen ikke kan blive iværksat uden samtlige omfattede medarbejderes tiltræden, vil en medarbejder, som bliver afskediget også samtidig skulle fritages for sin arbejdsforpligtelse i den periode aftalen om arbejdsfordeling er i kraft. Fritagelse kan ske ved suspension eller fritstilling.

Har du brug for rådgivning om arbejdsfordeling er du velkommen til at rette henvendelse til vores specialister inden for ansættelsesret partner, advokat Michael Møller Nielsen, advokat Julie Flindt Rasmussen, advokatfuldmægtig Nikolaj Sommers Gjettermann og advokatfuldmægtig Marta Valgreen.

 

 

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer